Doelgroepanalyse: leer je doelgroep kennen

Gissen is missen. En zonder gedegen doelgroepanalyse, ga je geheid misschieten. Op welke doelgroep of doelgroepen wil ik mij richten? Wat leeft er binnen deze doelgroep en wat zijn hun wensen en behoeften?

En last but not least: hoe bereik ik deze doelgroep doelgericht? Dat zijn de belangrijkste vragen waarop je een antwoord wilt krijgen als je met een nieuw product of een nieuwe dienst op de markt komt of je merk beter wilt positioneren.

Inhoudsopgave
Doelgroepanalyse: schiet met scherp!
Welke doelgroepen zijn er?
Doelgroepanalyse: methodes
Doelgroepanalyse: onderwerpen en vragen

Doelgroepanalyse: schiet met scherp!

Doelgroepanalyse beantwoordt deze vragen. Gedegen doelgroepanalyse geeft je een beter inzicht in je doelgroep(en) en subdoelgroepen.

De markt betreden met een nieuw product of nieuwe dienst zonder een grondige analyse van je doelgroep, is als schieten met hagel.

Als je al iets raakt, is dat slechts een toevalstreffer. Schieten met hagel is niet effectief en niet efficiënt. Kortom: zonde van je munitie.

Met een scherper beeld van je doelgroepen, kun je veel gerichter schieten. Dat zorgt ervoor dat je je doelgroep − niet letterlijk natuurlijk − in het hart raakt met je campagnes.

Dat is niet alleen effectiever, maar betekent ook dat je je onlinemarketingbudget doelmatiger kunt besteden door het creëren van aansprekende content. Content die o-zo-belangrijk is voor het optimaliseren van je online vindbaarheid (SEO).

Welke doelgroepen zijn er?

Traditioneel kijkt doelgroepanalyse naar kenmerken als leeftijd, geslacht, woongebied, inkomen, opleiding, relatiestatus en dergelijke.

Naast deze zogenaamde demografische, geografische en sociaaleconomische criteria, wordt tegenwoordig ook gekeken naar levensstijl en persoonlijkheid (psychografische criteria) en naar gedragscriteria.

Jouw doelgroep of doelgroepen worden gevormd door een groep mensen die enkele van deze kenmerken gemeen hebben. Verschillende doelgroepen hebben verschillende drijfveren en bezwaren om jouw product of dienst wel of juist niet te kopen. Neem nu gaming consoles.

Fabrikanten van spelcomputers richten zich tegenwoordig op zowel kinderen en jongeren als ouderen die gamen. Maar ook op ouders die niet gamen en de beurs moeten trekken als er een spelcomputer op het verlanglijstje van de kinderen staat.

Die ouders hebben compleet andere argumenten dan hun kroost. En dus ook behoefte aan een andere benadering.

Niet alleen hebben verschillende doelgroepen andere wensen en behoeften, je moet ze ook nog ‘s op een andere manier bereiken.

Tegenwoordig maakt bijna iedereen gebruik van social media. Maar als je denkt dat je jongeren het beste kunt bereiken via Facebook, heb je het mis.

Zelfs in de leeftijdscategorie 20-29 jaar is Instagram inmiddels al populairder dan Facebook. En tieners gebruiken massaal TikTok. Nog even, en TikTok is ook onder twintigers het populairste socialemediakanaal.

Andersom is TikTok misschien niet het beste medium om rollators en scootmobiels te promoten.

Om -letterlijk- een beter beeld van je (sub)doelgroepen te krijgen, kun je werken met persona’s. Kort door de bocht is een persona een typetje, een fictief personage, dat representatief is voor een bepaald marktsegment of bepaalde (sub)doelgroep.

Handig om voor ogen te houden bij het ontwerpen van je campagnes.

Nu is er ook kritiek op persona’s. Een typetje is per definitie stereotypisch. Zoals het stereotiepe beeld van een man of vrouw. Of de typische ‘boomer’ en ‘millenial’.

Deze clichés kun je vermijden door je persona niet té erg te veralgemeniseren. Aan de andere kant moet je ook voorkomen dat een persona té individueel wordt.

Doelgroepanalyse: methodes

Voor het onderzoeken van je doelgroep zijn er ontzettend veel onderzoeksmethodes. Zo is er de tweedeling in deskresearch en fieldresearch, in online en offline onderzoek en in kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Een voorbeeld van kwantitatief onderzoek is een (online) enquête onder honderden of duizenden respondenten, met alleen maar meerkeuzevragen. De uitkomsten van kwantitatief onderzoek zijn, zoals de naam al zegt, cijfermatig.

Voorbeelden van kwalitatief onderzoek zijn groepsdiscussies, doelgroeppanels en diepte-interviews. De resultaten van kwalitatief onderzoek kijken verder dan de cijfers.

De meest geschikte methode van doelgroepanalyse hangt af van je onderzoeksvraag en -doel. Hoe specifieker je vraag, des te specifieker je onderzoeksmethode is. Je doelgroepanalyse kan ook een mix zijn van verschillende onderzoeksmethoden.

Zo kan kwalitatief onderzoek volgen op kwantitatief onderzoek als je meer diepgang wenst. Maar het kan ook voorafgaan aan kwantitatief onderzoek, om tot betere vragen te komen. Kwalitatief onderzoek is dus niet per definitie beter dan kwantitatief onderzoek, zoals de term doet vermoeden.

Doelgroepanalyse: onderwerpen en vragen

Je onderzoeksmethode is dus afhankelijk van je onderzoeksvraag. Wat wil je te weten komen met je doelgroepanalyse?

Die vraag moet je helder hebben voor je überhaupt start met je research. Wil je weten welke doelgroepen het interessantst zijn voor je nieuwe product of dienst?

Of weten binnen welk marktsegment die aanwezig zijn? Als je dat al weet, wil je wellicht erachter komen wat de motieven van je doelgroep zijn om jouw product of dienst aan te schaffen.

Of juist wat hen hiervan weerhoudt (lees: waarom ze bij je concurrenten shoppen).

De antwoorden op de vragen hiervoor kunnen tot waardevolle nieuwe inzichten leiden. Inzichten in je doelgroep ten eerste. Want dat is waar een doelgroepanalyse zich natuurlijk op richt.

Maar afgeleid daarvan ook tot een frisse kijk op je product of dienst. Misschien zijn de uitkomsten van je doelgroepanalyse wel aanleiding om je aanbod nog wat te finetunen.

In deze fase van je marktonderzoek is het niet wenselijk dat je product of dienst terug naar de tekentafel moet. Als dat het geval is, is het eerder ergens misgegaan.

Een doelgroepanalyse gaat er namelijk van uit dát er behoefte is aan je nieuwe product of dienst. Twijfel je daaraan? Laat dan eerst een behoefteonderzoek uitvoeren.

Wil je weten of er een doelgroep is voor je product of dienst en wil je die beter leren kennen? Neem contact met ons op!

Je wilt gewoon een website hebben die je geld oplevert – geen hoofdpijn en stress

Het liefst laat je die maken door één partij die alles voor je regelt, waardoor je:

  • meer en betere klanten krijgt
  • zelf geen omkijken hebt naar je website
  • een website hebt waar concurrenten jaloers op zijn
  • gegarandeerd een salesmachine krijgt die je resultaten geeft
  • te maken hebt met één contactpersoon, in plaats van een handvol

Volg ons ook op socialmedia!